top of page

ratkaisukeskeisyys.

Asiakaskeskeistä

Arvostamalla aidosti sitä, mitä asiakkaat kertovat ja edustavat, mahdollistuu keskittyminen nimenomaan heille tärkeisiin asioihin.

Vuorovaikutuksellista

Ratkaisu rakentuu kuuntelevassa vuorovaikutuksessa kysymysten, vastausten, huomioiden ja yhteenvetojen avulla.

Voimavaroihin perustuvaa 

Ratkaisukeskeisyyttä kutsutaan myös voimavarakeskeisyydeksi ja termejä käytetään usein myös rinnakkain, eikä suotta. Jokaisella on hyödyllisiä kokemuksia, selviytymis- ja ongelmanratkaisutaitoja, voimavaroja, vahvuuksia, kykyjä, taitoja ja onnistumisia – joita kaikkia voidaan hyödyntää ratkaisun rakentamisessa!

Tavoitteellista

Mitä halutaan ongelman tilalle? Mikä siinä innostaa ja on henkilökohtaisesti tärkeää? Miltä se näyttää käytännössä? Mikä on seuraava konkreettinen askel sitä kohti?

Tulevaisuusorientoitunutta

Unelmien ja toivotun tulevaisuuden näkökulma inspiroi etsimään ratkaisuja. Tämä edesauttaa positiivisia tunteita, jotka puolestaan ovat omiaan herättämään meissä piilossa olevia taitoja.

Ratkaisukeskeisiä työkaluja

hehkulamppu

Avoimet ja fokusoivat kysymykset

mahdollistavat vastaukset omista lähtökohdista käsin 

kuumailmapallo

Positiivinen uudelleenmäärittely

luo uusia näkökulmia

palikat abc

Dialogisuus

lisää ymmärrystä ja ajattelun joustavuutta

hammasratas

Reflektointi

jäsentää pohdintaa

ja vahvistaa toimijuutta

taidetarvikkeet

Luova toiminta

vapauttaa voimavaroja

ja ylittää esteitä

polkupyörä

Pois ongelmasta

löytäen myönteisiä poikkeuksia

ja toisin tekemistä

avoin kirja

Narratiivisuus

elämäntarinoiden työstäminen vahvistaa minäkuvaa

Teleskooppi

Positiivinen psykologia

tutkimustiedon hyödyntäminen:

resilienssi, työnimu, myötäinto

Ratkaisukeskeisyys-sivun lähteenä: Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja johtaminen - luentomateriaalit 2016, HY+.

bottom of page