top of page

palautteita.

Asiakkaiden palautteita Ratkaisevan Dialogin työnohjauksista

Jokaisen tapaamisen lopussa tarkastellaan työnohjauskerran antia ja näin varmistetaan työnohjauksen tarkoituksenmukaisuus asiakkaalle. Kauden lopussa sekä prosessin loputtua kerätään myös kirjallista palautetta työnohjauksesta.

”Sinulla tuntuu olevan koko meidän prosessi kokonaisuutena koko ajan hyvin mielessä. Työnohjausten ansiosta olemme saaneet konkreettisia toimenpiteitä aikaiseksi työssämme jo muutaman kuukauden prosessin aikana. Olet pystynyt sanoittamaan työhön liittyviä ja sen tekemiseen vaikuttavia asioita. ”

”Tämä on ehdottomasti laadukkain ja ammatillisesti kehittävin työnohjaus koskaan missä olen ollut.”

”Kuuntelet ja kokoat meidän välillä-aika-sekamelskaisestakin paletista järkevän kokonaisuuden, ja osaat löytää ydinasiat. Olet lempeä ja kannustava, helppo sanoa mitä ajattelee.”

”Työnohjaaja osasi kysyä hyviä kysymyksiä, jotka ohjasivat keskustelua ratkaisukeskeiseen suuntaan, jolloin ongelmiin löytyi oikeasti konkreettisia ratkaisuja eikä asiat jääneet vain ajatuksen tasolle. Hän huomioi jokaisen osallistujan erikseen ja varmisti että jokainen saa puheenvuoron. ”

”Etäyhteys sopii erittäin hyvin, sillä säästyy paljon siirtymiseen kuluvaa aikaa ja se tuo omanlaista rauhallisuutta itselle, kun ei tarvitse vaihtaa paikkaa. Lisäksi nyt korona-aikana pitäisi olla kaikilla maskit, mikäli ollaan samassa tilassa, etäyhteydellä on mahdollisuus nähdä kaikkien kasvot ja ilmeet.”

”Paikka, jossa saa sanoa ääneen asioita, jotka kuormittavat, aiheuttavat epävarmuutta tai ovat muuten haasteellisia. Tuntuu, että työnohjauskerrat ovat selkeyttäneet ajatuksia tosi paljon ja ne on käsitelty työnohjauksessa niin, että ei enää tarvitse miettiä tai huolehtia sen jälkeen. Työnohjauksen jälkeen tietää aina tekevänsä oikeita asioita itselle tärkeässä työssä.”

”Hyödyllistä ja konkreettista.”

”Työnohjaustapaamiset olivat merkittäviä ja tärkeitä. Pidin työnohjaajan työotteesta ja lämpimästä tavasta johtaa työskentelyä. Tavoitteeni täyttyivät hyvin ja olen tyytyväinen.”

”Työnohjauksessa päässä sekaisin olevat asiat ovat järjestyneet niin, että sen jälkeen niitä on ollut helpompi edistää. Työnohjauksessa asioita on käsitelty monelta kantilta ja kaikki ovat saaneet rauhassa puhua.”

”Ilmapiiri työnohjauksessa oli rento ja välitön sekä salliva. Oli aina mukava tulla ja odotin tapaamisia jo edellisenä päivänä. Tapaamisten jälkeen oli voimaantunut olo.” 

”Työnohjauksesta sai uusia näkökulmia ja ratkaisuja työhön liittyviin pulmatilanteisiin. Työnohjauksessa pääsee myös tutustumaan muihin kollegoihin ja heidän osaamiseensa sekä saa hyviä vinkkejä omaan työhön. Oman työskentelyn vahvuudet ja kehittämiskohteet selkiytyivät työnohjausprosessin aikana.”

”Iso merkitys on ollut työnohjauksella tilaisuutena pysähtyä pohtimaan omaa jaksamista, työntekoa, työpäivien rakennetta ja aikatauluttamista. Kaikkea sitä mitä ei asiakastyön ja -prosessien lomassa ehdi/muista/jaksa tehdä. Peilata ajatuksia työnohjaajan kanssa, tulla kuulluksi ja olla dialogissa, saada vaihteeksi olla se osapuoli jonka tilannetta tarkastellaan. ”

”Susanna kuljetti eri teemoja läpi prosessin ja välillä kuljimme niissä ajassa taaksepäin reflektoimaan aikaisempaa ja välillä tulevaisuuteen pohtimaan tavoitteita. Työskentely oli todella sujuvaa ja antoisaa. Menetelmät sopivat todella hyvin aina kuhunkin tilanteeseen ja ryhdittivät prosessia kivasti. Eri menetelmät toivat myös sopivasti omaa pohdintaa tapaamisten keskelle ja keskustelun kautta ne rikastuivat lisää.” 

”Työnohjaaja on toiminut ammatillisten ja ammatin harjoittamiseen liittyvien ajatusten peilauspintana, esittänyt oivallisia kysymyksiä. Saanut liikkeelle halun kehittää omaa työn tekemisen tapaa, varsinkin siitä näkökulmasta joka ei varsinaisesti koske asiakasprosesseja. Auttanut kehittämään niitä työn tekemisen rakenteita, jotka tukevat monitahoisen yrittäjän arkea.”

”Ilmapiiri työnohjauksissa on ollut rohkaiseva, luottamuksellinen, positiivinen. Ratkaisukeskeisyys on sopinut minulle hyvin. On ollut tärkeää, että aiheisiin ja ongelmien äärelle pysähdytään, mutta kuitenkin pystytään löytämään konkreettisia toimenpiteitä, joilla ratkaisuja haetaan.”

"Ratkaisukeskeisyys oli itselle hyvin toimiva tapa pureutua asioihin, konkreettinen asioiden pilkkominen helpotti niihin tarttumista. "

"Tykkäsin sinun reippaasta ja ohjaavasta toiminnasta. Tartuit hyvin muuttuviinkin tilanteisiin keskustelussa. Otit huomioon kaikki jakamalla puheenvuoroja. Koostit hyvin kaikkien esille tuomia asioita."

”Työnohjaukset olivat hyvin jäsennelty prosessi joka eteni loogisesti ja sujuvasti. Hanketyö on ollut hyvin kaoottista ja haastavaa kaikin puolin ja työnohjaus selkeytti omia ajatuksia.”

"Työnohjaajalla oli langat käsissään. Työnohjaajan tapa koota lopussa käydyt asiat läpi yhteenvetona toimii hienosti. Myös tapaamisten alussa edellisen kerran asioiden lyhyt kertaaminen tuntui tärkeältä, jotta oma fokus kohdentui heti työnohjauksen sisältöihin. Työnohjaajalla selkeä struktuuri tapaamisissa. Aika käytettiin esimerkillisen hienosti. Tiimin jäsenten toiveita ja ehdotuksia kuunneltiin."

”Työnohjaus kokosi yhteen kollegat, joiden kanssa ei olisi muuten tullut yhtä tiiviisti keskusteltua ja tutustuttua. Tapaamisten myötä ammatillinen identiteetti vahvistui, kun sai pohtia työhön liittyviä kysymyksiä ja tapahtumia. Tiedon saaminen ja jakaminen oli merkityksellistä.”

Työnohjaaja Susanna
bottom of page