top of page

asiakastarina.

ZoomLive_edited.jpg

Toimintaterapeutit
Miia Peltola ja Anna Hilapieli,
Fysios Mehiläinen

Tämän asiakashaastattelun kautta pääset tutustumaan yhteen työnohjausprosessiin ja saat kuvan siitä, mitä työnohjaus voi olla, kun ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus ovat aidosti valjastettuina asiantuntijoiden työn tueksi.

Millainen oli lähtötilanteenne?

Työnohjaus alkoi kesällä 2021. Olimme kolleegoiden kanssa kaivanneet yksilöllistä työnohjausta, sillä muita aikuisasiakkaiden toimintaterapeutteja ei silloin yrityksessä vielä ollut. Kaipasimme vertaistukea, yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä esim. arviointiin, kirjaamiseen ja eri menetelmiin, sekä tukea työssäjaksamiseen. Saimme nopeasti esimiehiltä luvan itse kartoittaa työnohjaajia, ja nettisivuilta saatujen etukäteistietojen perusteella olimme kaikki yhtämielisiä siitä, että haluaisimme aloittaa Susannan kanssa. Järjestimme tutustumistapaamisen Susannan kanssa, jossa kävimme läpi toiveitamme työnohjaukseen liittyen. Tämän perusteella sovimme työnohjausprosessin aloittamisesta.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työnohjaukset ovat tapahtuneet etänä yhteisesti sovittujen kertojen ja tiheyden mukaisesti. Meillä työnohjaukset saatiin sovittua tarpeen mukaisesti, eli kerran kuussa 90min kestoisina. Työnohjauksessa käydään läpi pinnalla olevia aiheita, pieniä ja isompia, ja ollaan myös menty tiettyjen teemojen mukaisesti ja jatkettu saman aiheen työstöä seuraavalla kerralla (esim. oman osaamisen tunnistaminen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen, kehittämistyöhön liittyvät konkreettiset toiveet ja työtavat).​

Mitä hyötyä työnohjauksesta on teille ollut ihan käytännössä?

Työnohjaus on merkittävästi lisännyt työssä jaksamista ja (työ)hyvinvointia. Olemme saaneet konkreettisia keinoja parempaan kalenterointiin ja aikataulujen hallintaan, oman toiminnan reflektointiin, oman työn kehittämiseen sekä työstä palautumiseen. Olemme käyneet läpi erilaisia työtä kuormittavia tekijöitä ja miettineet niihin ratkaisuja. Se on ollut tosi antoisaa ja myös työkaverin tuomista asioista on itsekin oppinut! Jokaisen työnohjauskerran jälkeen olo on huolettomampi, voimaantuneempi ja omat ajatukset selkeämmät.  

Millainen Susanna on työnohjaajana?

Rautainen, empaattinen ammattilainen, joka osaa kuunnella ja tarttua juuri oikeisiin asioihin ohjaten meitä etsimään itse ratkaisuja eri tilanteisiin. Hän on kannustava, ja rohkaisee meitä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja hyödyntämään omia vahvuuksiamme. Susanna on myös toimintaterapeutti, mikä on tuonut työnohjaukseen syvyyttä ja laajaa ymmärrystä meidän työn monipuolisuudesta. ​

Mitä haluatte sanoa hänelle, joka harkitsee työnohjausta?

Oma tavoite työnohjaukseen kannattaa olla hyvin selvillä, jotta työnohjauksesta saa parhaan hyödyn irti ja siihen itse sitoutuu. Näemme työnohjauksen prosessina, joka räätälöidään työnohjattavien tarpeiden mukaisesti. Meidän osaltamme työnohjaus on ollut kattavaa, monipuolista ja kauaskantoista, ja näillä eväillä pärjäämme pitkään vielä työnohjauksen päätyttyäkin. Näin laadukkaan työnohjauksen jälkeen työnohjauksen tarve ei välttämättä ole edes jokavuotinen.

bottom of page